Číslo a název programu: Operační program Zaměstnanost

Číslo výzvy: 505/03_16_047/CLLD_16_01_005

Název výzvy: Výzva č. 4 – OPZ Prorodinná opatření

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009871

Název projektu: Příměstské tábory JK Osada Lípa

Celkové způsobilé náklady: 488 550,00 Kč

Příspěvek z Evropského sociálního fondu: 415 267,50 Kč

Příspěvek ze státního rozpočtu ČR: 73 282,50 Kč

Vlastní zdroje financování: 0,00 Kč

Doba realizace projektu: 1. 7. 2018 – 30. 6. 2021

Projekt Příměstské tábory JK Osada Lípa je zaměřen na pomoc zaměstnaným rodičům pečujícím o děti a žáky, v době školních prázdnin a ředitelského volna. Projekt je zaměřen i na rodiče na rodičovské dovolené, kteří aktivně hledají zaměstnání. Cílem projektu je zajistit a posílit kapacity míst na příměstských táborech a zajištění péče o děti v době, kdy jsou rodiče v zaměstnání nebo si aktivně nové zaměstnání hledají. Zaměstnaní rodiče musí každoročně řešit problém, jak se postarat o děti během prázdnin. Cílem realizace tábora je sladění pracovního a rodinného života rodičů nezletilých dětí.

V roce 2018 budou zrealizovány 3 příměstské tábory – 2 v době letních prázdnin a jeden tábor bude v říjnu v době ředitelského volna.

V roce 2019 a 2020 budou zrealizovány 3 příměstské tábory – jedná se o tábory v době letních prázdnin.

plakat eu

plakat publicita